Од Центарот за јавно здравје Охрид информираат дека наодите од последната физичко-хемиска и микробиолошка анализа на водата од изворот-Билјанини извори покажуваат дека водата содржи патогени бактерии. Тоа значи, дека согласно Правилникот за безбедност на вода, водата е микробиолошки неисправна и не е здравствено безбедна за пиење.

Од центарот информираат и за водата за пиење во Струга. Потенцираат дека состојбата со водата за пиење од Градскиот водовод во Струга и селата приклучени на градски водовод е нормализирана, односно, денешните наоди од физичко-хемиска и микробиолошка анализа на водата за пиење покажале дека водата е здравствено безбедна за пиење. Наодите се доставени до соодветните инспекциски служби за натамошно постапување.

OhridNews