Во шеесет секунди ги носиме најзначајните информации на денот.

OhridNews