14 невработени лица од Охрид потпишаа договори за обука за негуватели. Обуките ќе се спроведуваат согласно мерката мерката 7.2 – Обука и вработување на лица за обезбедување услуги на грижа во заедницата за лица со попреченост и лица со хронична болест во заедницата од Оперативниот план за оваа година, информираат од Центарот за вработување во Охрид.

Договорите беа потпишани во просториите на Центарот со раководителката Елвадина Дика и координаторот на мерката и советник за активни мерки м-р Маја Ташева Биткоска.

Партнери во обуката, како што информираат од Центарот се Агенцијата за вработување на Македонија (АВРСМ), Михаил Пероски од Здружението за воспитно образовна психо-социјална поддршка В.О.П.С, м-р Благој Трајков од Политехничка академија Битола, UNDP и Швајцарска амбасада за развој и соработка.

OhridNews