Над половина од вкупниот број станови во Охрид се празни или во бројки има 17 820 празни станови. Од друга страна последните 20 години во Охрид бројот на станови се зголемил за околу 5 илјади или 15 проценти. Граѓаните сметаат дека се гради многу и неплански,експертите наведуваат повеќе причини кои доведуваат до овие бројки.А кои се проследете во новото издание на ,,Напладне” гостин Цветко Андреевски декан на ФТУ Охрид.