На денешен ден од раката на платеник на бугарскиот двор во Софија беше застрелан охриѓанецот Стефан Јакимов Дедов, македонски деец, основач на македонскиот клуб во Белград, издавач на списанието „Балкански гласник“ кое излегуваше во Белград. Во Софија ги издаваше весниците „Балкан“ и „Курир“. Член и основач е на македонското научно литературно другарство во Петербург, а воедно и составувач на првата образложена и писмено изложена македонска национална програма.

На 7 јули 1902 година, во Белград македонските интелектуалци, студенти и емигранти го објавија првиот број на органот на новооснованиот Македонски клуб “Балкански гласник”. Тоа беше првиот печатен глас на Мисирковото “ново движење”.

Основачот на овој клуб, Стефан Јакимов Дедов, е роден на 28 октомври 1869 во Охрид.

Ohridnews