Од локалната самоуправа информираат дека во вторник, 11-ти декември, во големата општинска сала ќе се одржи јавна расправа за фискалната стратегија и нацрт програмите за буџетот за наредната 2019 година.

Јавната расправа ќе започне во 12 часот.