Во согласност со Годишната програма на Секторот за Туризам и Локален Економски Развој, поставена е опрема и пуштен е во употреба Hot Spot бесплатен интернет на три од најпосетуваните локации во Охрид: Плоштад Св. Климент Охридски, Плоштад Крушевска република–Чинар и Плаошник.

  • На овај начин посетителите, туристите, ќе имаат можност бесплатно да користат WiFi интернет со цел  добивање на информации за туристичка понуда, календар на настани, манифестации, новости и услуги на градот. Со самото приклучување на бесплатниот WiFi како почетна страна се отвора ново-редизајнираната веб ohrid.com.mk, информираат од локалната самоуправа.
  • OhridNews