Секторот за туризам и локален економски развој, на 6-ти март, вторник, во големата сала на општина Охрид, со почеток во 11 часот, организира јавна расправа со претставници на туристички агенции, хотели, туристички водичи и придружници.Тема на јавната расправа се предложените измени и дополнување на законите за туристичка дејност, за угостителска дејност и  за такса за привремен престој, како и за  мерките за подобрување на состојбите во туристичкиот сектор.

За истите теми ќе се разговара и со физичките лица кои вршат угостителска дејност-приватно сместување, на јавната расправа што ќе се одржи истиот ден, вторник, во големата сала на општина Охрид, со почеток во 12 часот и 30 минути.

На јавните расправи ќе присуствуваат и претставници на Министерството за економија и Стопанската комора.

OhridNews