На денешен ден во 1895 година,  Шведскиот фабрикант Алфред Нобел, пронаоѓач на динамитот, во Париз напишал своерачен тестамент со кој каматите од големиот имот ги оставил за развој на науката, литературата и на борците за мир.

Нобелова награда. Фото: Jonathunder/Wikipedia

“Наградите треба да се делат без оглед на националноста”, пишувало во тестаментот, со кој била основана Нобеловата награда за најголеми достигнувања на човековиот ум.

OhridNews