Пред престојниот празник Водици, екипите на Ј.П.”Охридски Комуналец” го расчистуваат просторот околу градското пристаниште. Со помош на специјалното возило “ИЦБ” се расчистува просторот од наносите од песок, муљ и друг вид отпад.Ј.П.”Охридски Комуналец” и оваа година ќе земе активно учество во организацијата на оваа важна манифестација со чистење и украсување на пристаништето, ангажирање на пајак-возило и други активности поврзани со одржување на јавната чистота и јавното зеленило.

OhridNews