Во народот проциркулира вест дека од 1 јануари ќе може да се работи без работна виза…