Сајбер актуелностите се во фокусот на најновата сатирична анализа на Министерството за комедија: