Стравот мојш да го намирисаш, колку поголем толку појќе мирисат…