„Метлата во Република Македонија се третира како орудие.“ За што се друго служи ова „орудие“ во анализата на најновите актуелни случувања во земјата на Министерството за комедија.