Денес се живее само за like & share… Но, како всушност изгледа животот на „модерниот“ човек?