“Си мислиме понекош дека се знајме, немат ништо ново под донцето… ” Но, дали е така?