Еден од најважните ресурси на ова застарено општество кое е во транзиција е видот таканаречен потрчко.