Сите образовани пред новиот милениум се едуцираа од посебен вид професор, кој денес веќе не постои…