„Не гледај Маша руска пропаганда е!“. Министерството за комедија сатирично ги анализира актуелностите и разните вести поврзани со нив.