Повеќе или помалку сите во животот се соочиле со овој феномен…