На раб на исчезнување е загрозениот вид типој што киснат по “кладилници” . Зошто? Анализира Министерството за комедија