Како се поделиле Чешка и Словачка, како се лекувала чумата во минатото…