Новото издание на Министерството за култура е посвеено на последните бранителки на јазикот наш насушен.