Во периодот од 15 до 20 јули 2017 во Солферино , Струга се одржува младинска размена на тема Медиуми „What they don’t say us“.

35 учесници од 5 држави ( Македонија, Латвија, Естонија , Турција и Бугарија) дискутираат и работата на темата извесвувањето на медиумите, информации кои ги пласираат, како тие влијаат врз мислењето на младите, колку младите ги следат истите и им веруваат.

OhridNews