Не само генетскиот код туку и здравите навики, здравиот начин на живот и здравата правилна исхрана делуваат на правилно растење и развивање на вилиците и правилно растење на забите кај децата.

Одредени лоши навики кои се јавуваат кај децата уште во најмали години може негативно да се одразат на правилниот раст и развој на вилиците и појава на криви заби. Па оттука се поставува често прашањето кои се тие лоши навики кај децата и дали ние родителите можеме да препознаеме неправилност во развојот на вилиците и неправилно поставување на забите?

На оваа тема погледнете повеќе информации во новата епизода на „Наше здравје“.

Наше Здравје Е07 – Лошите навики и растот на забите кај децата

OhridNews