Нивото на Охридско Езеро е три сантиметри над просекот за ноември и се наоѓа на кота од 693,32 м.н.в покажуваат податоци од Управата за хидрометеоролошки работи.

Неделната анализа покажува дека нивото на езерото освен првите два дена кога било на кота од 693,31 м.н.в., следните денови е констатно на ниво за еден сантимерат повисоко ( 693,32 м.н.в).

Температурата на езерото денес е 13 степени и истата е во рамки на просекот за ноември (12,9).

OhridNews