Нивото на водата во Охридското Езеро падна на дозволениот минимум, на котата 693,10 метри надморска височина или 16 сантиметри под просекот за овој период од годината.

Температурата на водата е 12, 5 степени Целзиусови, што е за 0,3 степени под просекот за ноември.

 

Билјанините Извори на испустот кај каналот Студенчишта се веќе два месеци без вода, но тоа е само дел од изворите од каде што водата се користи и како каптажа за системот за водоснабдување на градот и дел за потребите на Хидробиолошкиот завод.

Слична неповолна хидролошка состојба беше и ланската година кога во ноември водостојот падна и сантиметар под минимално дозволеното ниво од 693,10 метри надморска височина.

Дијаметрално спротивна беше ситуацијата во 2018 година кога водостојот на езерото беше драстично повисок од дозволениот максимум определен на 693,75 м.н.в , и достигна ниво од 694,03 ментри надморска височина што претставува 93 сантиметри повисоко отколку денеска.

 

OhridNews