НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид, во ноември го збогати книжниот фонд со нови наслови:

“Урбани топоними” – Ѕвездан Георгиевски
“Земја на бегалци” – Кица Колбе
“Љубовта на генерал Ш.” – Лира Бојку
“Сончевина” – Кристина Николовска
“Исушено блато” – Јанко Полиќ Камов
“Одбрани драми” – Тунџер Џуџенолу
“Последниот воз за Загреб” – Владимир Попов
“Кумова слама” – Славе Ѓорѓо Димоски
“Уметноста на среќата” – Епикур
“Долина на сончогледите” – Агим Морина
“Вештерки” – Роалд Дал
“Сто без една песна”