Општинската организација на Црвен крст – Охрид, традиционално со пригодна свеченост на ден пред истекот на годината ги одбележува постигнатите резултати во работењето.– 2010 г. ја оценуваме како исклучително успешна година за Црвен крст Охрид, година во која се реализираа голем број активности кои како резултат имаа исполнување на нашата мисија: спречување и олеснување човечкото страдање каде и да било,  заштита на животот и здравјето и  почитување на човечкото суштество, спречување на болести и унапредување на здравјето и социјалната заштита, поттикнување на доброволноста и постојана подготвеност на членовите да укажат помош и општо чувство на солидарност кон сите на кои им е потребна нивна заштита и помош.-истакна Сашо Точко, претседател на Црвен крст – Охрид.


Тој посочи дека организацијата во 2010 година во сите области на делување ги надминала планираните резултати:

– Крводарителство-реализирани преку 600 единици крв повеќе од предвидените со Програмата за унапредување на крводарителството во РМ

– Прва помош-обучени за укажување на прва помош за 28 % повеќе од минатата година,  кандидати за возачи на моторни возила и кандидати од работни организации

– Социјално-хуманитарна дејност-со најразлични видови помош (облека, прехрамбени производи…)помогнато на преку 2000 социјално загрозени семејства од Охрид и Дебарца

– Направени планови за евакуација и елаборати за заштита и спасување во поголемиот дел од основните и средните училишта во Охрид и Дебарца

– Бројот на волонтери, во споредба со минатата година зголемен за 22 %.


На свеченоста на која присуствуваа голем број гости, Црвениот крст Охрид на поединци и организации им се заблагодари за придонесот во остварување на зацртаните цели.

OhridNews