Според последните официјални податоци на Агенцијата за вработување, во Охрид и охридско има 10214 невработени лица. Од тоа 8093 се во градот, а 2121 невработено лице има во руралните средини.

Меѓу невработени има 1076 лица со високо образование, 19 магистри и двајца доктори на науки.

Заклучно со ноември 2010 година во Македонија се евидентирани 321626 невработени лица.

OhridNews