Според податоците на Државниот завод за статистика, вредноста на вкупниот откуп на земјоделски производи во ноември 2010 година изнесува 696 376 илјади денари и во споредба со ноември 2009 година е намалена за 46.9%.

Вредноста на откупените земјоделски производи од индивидуалните земјоделски производители е намалена за 67.2%, а продажбата од сопственото производство на претпријатијата е намалена за 10.4%.

OhridNews