Владата разреши повеќе директори на јавни установи и постави нивни заменици. 

Александар Ѓорѓиев е разрешен од должноста портпарол на Владата на Република Македонија. 

За нов директор на ЈП Службен весник е именуван Мартин Костовски. Разрешен е досегашниот в.д. директор Лука Кржалоски. 

За вршител на должноста директор на Агенцијата за млади и спорт е именуван Дарко Каевски. Разрешен е досегашниот в.д. директор Марјан Спасески. 

Нов директор на Државниот архив на Република Македонија е Кирил Петров, Разрешен е Филип Петровски. 

Нов директор на Државниот завод за статистика е Апостол Симовски. Разрешена е Лидија Костовска. 

Има и уште некоку други кардовски промени. Владата за нов Директор на Агенцијата за администрација го именуваше Спасе Глигоров. Разрешена е Жаклина Николовска. 

OhridNews