Промоцијата на најновото поетско дело „По Учение Македонскому“ од Мирко Томовски, роднокраен автор, помина во знакот на  презентирање мотиви, факти и критики –  низ поезија и прозен дел од книгата. Вистината во денешно време е превртлива и авторот се труди да ја најде и објасни онаа „вистинска вистина“, за Македонија – онаа античката, признаена од сите, а присвоена од Грција и денешната, притисната од Грција, предадена од непатриоти.

„Македонија е како цвеќе кое во пролет пушта ново гранче, а потоа пупка… кога треба да расцути и отвори, некој ја откинува. И така секоја пролет. Цвеќето никогаш не расцутува, но и не се суши зошто има длабоки корени“ вели во воведот на својата трета книга авторот Томовски.


Пред гости и новинари во библиотеката „Григор Прличев“ за делото зборуваше и промоторот Тоде Илиоски:

„Отсекогаш јужниот сосед, уште од античко време ја менувал вистината за нас. Сесрдно „помогнале“ и однародени Македонци кои за личен интерес прифаќале и промовирале туѓи „вистини“. Затоа му честитам на Мирко (Томовски) за неговиот труд и сите треба да дадеме удел во почитувањето на фактите, во несрамењето од нашата богата историја и во подигнувањето на свеста кај секој поединец и граѓанин на нашата земја, затоа што „само сонцето е постаро од Македонија.“

Прозниот дел од книгата е преведен на англиски јазик со што вистината за Македонија би била разбирлива и за други народи.

„Книгата По учение Македонскому има историска тема. Опфатено е времето на Александар Македонски и пред тоа, времето на Филип, татко му.

Опфатени се  македонските јунаци, но и македонските страдања. Сите македонски, наши особини се внесени во песната која е последна во книгата и се вика – „Викачи“ изјави авторот Томовски.

Издавач на книгата е „Поетска ноќ во Велестово“ во тираж од 250 примероци.

… И денес, во медиумите
На митинзите, штрајковите,
Исто викаат викачите,
Се навредуваат, плукаат,
Пукаат… Во кого?!
Македонци во Македонците !

(завршната строфа од песната „Викачи“)

С. Костоски