Симпозиум со меѓународно учество на тема „Современа парадигма во оралната и имплантната хирургија-Помалку е повеќе” ќе се одржи на 23 септември во Охрид.

На симпозиумот за првпат ке бидат актуелизирани орални манифестации на заболувањата: целијакија и интолеранција на храна, и воедно ќе биде на највисоко стручно ниво дискутиран современиот пристап кон терапијата на овие пациенти од бралнохируршки аспект, информираат организаторите.

Симпозиумот е во организација на МСД-Здружение на специјалисти по орална хирургија.

OhridNews