Буџетот на општина Охрид за 2011 година изнесува една милијарда осумдесет и шест милиони и шестотини и седумдесет и три илјади денари. Од нив 360 милиони денари се парите од предвидениот кредит за отплата на старите долгови.

Буџетот за 2011 беше изгласан со мнозинство гласови од советниците.

OhridNews