Magna International Inc. е водечки светски добавувач на автомобилски компоненти посветен на развивање на нови мобилни решенија и технологија која ќе го промени светот. Нашите продукти и системи се вградени во две од секои три возила произведени во светот и глобалната мрежа на Magna International Inc. се наоѓа на пет континенти и 28 држави и се состои од 340 производствени операции и 89 центри за инженеринг, продажба и развој со повеќе од 161,000 вработени кои се фокусирани на испорачување на супериорна вредност на нашите клиенти преку иновативни процеси и производство од највисок квалитет. За потребите на својата дивизија за производство на ретровизори Magna Mirrors, во Охридско/Струшкиот регион, имаме потреба од:

ОПЕРАТОР ВО ПРОИЗВОДСТВО

Главни одговорности:

 • Склопување на делови составени од механички и електрични компоненти
 • Работа со производствени алатки за штрафење, работа со алатки со компримиран воздух, работа со механички преси и хидраулични преси
 • Визуелна инспекција според ISO стандарди за автомобиска индустрија
 • Асемблирање на производи на производствена линија, основно одржување и чистење на алатки и машини
 • Ракување со интеракциски програми за следење на производство преку екрани на допир
 • Навремено известување и реакција при грешки и застои кон Тим лидер
 • Сетирање и работа со рачни , полу автоматски и автоматски алатки и машини
 • Периодична проверка на квалитетот на производите
 • Проверка на деловите според спецификации и толеранции дадени од страна на финален купувач и интерни стандарди
 • Работа според зададени работни инструкции и почитување на стандардизирана работа
 • Работа според зададени стандарди за безбедност
 • Одржување на чиста работна околина според 5C стандарди
 • Навремено известување и ескалација при застои и проблеми
 • Почитување на сите здравствени, безбедносни и стандарди за екологија според правилата на Магна
 • Работа според дефинирани стандарди за производство произлезени од MAFACT системот
 • Дополнителни задачи и одговорности коишто ќе бидат дефинирани од страна на Тим лидер

Потребно искуство:

 • Способност за самостојна работа како и работа во тим
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови
 • Способност за работа со минимум надзор
 • Познавање и следење на инстукции креирани според принципот за стандардизирана работа
 • Умешност при работа и склопување на ситни механички и електрични делови

Што нудиме:

 • Организиран превоз и топол оброк
 • Обуки и стекнување на нови вештини
 • Можности за интерни унапредувања
 • Отворена и динамична корпоративна култура
 • Бонус систем
 • Приватно здравствено осигурување

Праведниот однос кон вработените е основата на нашата корпоративна култура. Аплицирајте и придружете се на нашиот глобален тим од 160.000 вработени.


Forward. For all.

Доколку сте заинтересирани и ги поседувате потребните вештини за позицијата, Ве замолуваме испратете ја Вашата кратка биографија (CV) на следната email адреса: [email protected] со назнака: “Оператор во производство” најдоцна до 31.05.2024.

Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. Ве молиме имајте предвид дека само избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју.