Дали доволно го искористуваме потенцијалот на Охридското Езеро за развој на едрењето и другите водени спортови? Охрид наскоро ќе добие центар за водени спортови, но се уште нема наутичка инфраструктура. Заштита на животната средина и еколошки чисти пловила или бизнис и лични интереси?

На овие и други актуелни теми во Спорт + разговараме со Стефан Ставрев од Здружението за спортско едрење “Акватика Јахтинг”.

Стефан Ставрев во Спорт+: Потенцијалот на Охридското Езеро не ниту доволно ниту соодветно искористен

Г.М.