За празникот „Св. Трифун“, во охридскиот регион врзани се многу обичаи и ритуали кои со векови наназад  се пренесувале меѓу народот. За многумина во градот, 14-ти февруари претставува најсвет ден во годината, со чие празнување се отсликува традицијата од минатото. Почнувајќи од зарежувањето на родните стебла, полевањето со вино, избирањето кум па се до масовни прослави во чест на овој светец. 

Несомнено дека охридските бавчанџиски фамилии, се главните виновници поради кои до денес се зачувани автентичните форми на празнување врзани за овој ден.  Повеќе од 10 години, Волкановци, Петановци, Маленковци, Котљаровци, Василевци, Ќосевци, Мишевци, Киторзовци и Милошовци ја продолжуваат традицијата на своите претци, која била прекината во 60-тите години.

O.T.