Уште во 50-тите години од минатиот век алпинизмот во Македонија се јавува како една рекреативна професија, додека истата својот процут го има на почетокот од 80-тите години. Во Охрид, веќе неколку години опстојува Алпинистичкиот клуб „Патагонија“ благодарение на ентузијазмот кој го имаат неговите членови.

Повеќе за алпинизмот како филозофија на живеење, неговите почетоци на ова поднебје, формирањето нова група млади алпинисти, спроведените обуки и делувањето на Единицата за спасување на планини и непристапни терени можете да дознаете низ интервјуто во прилог.

OhridNews