Вообичаено на крајот на секоја календарска година се сублимираат резултатите и се прави преглед на најзначајните моментикои се случиле во годината. Иако регуларната сезона во NBA лигата е само на половина избрани се најдобрите 10 акции кои ја обележаа 2007-ма.

Погледнете ги.