WADSL-от интернет услуга за домашни корисници од Он-Нет за која до сега требаше да се склучи договор во Скопје е минато.

Од оваа недела заинтересираните можат да потпишат договор во Охрид во просториите на Дигиком компјутери. Фирмата има и своја екипа за монтажа со што е избегнато и долгото чекање за монтажа за кое до сега беа потребни 3 –  4 недели.

Подетални информации заинтересираните можат да добијат на телефоните: 046/231-351 или 071/244-000.