Мора да внесиме забава во образованието, бидејќи ние штанцаме Ајнштајни, генијалци излегват секој петок, по 700 дипломирани…