Во најновото издание на Министерството за комедија, дел од серијалот епизоди посветени на ендемски видови кои се на раб на исчезнување.