НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид, овој месец го збогати книжниот фонд со нови наслови:

“Бел демон” – Славко Илоски
“Чекори под патот” – Вера М. Самарјанин
“Црногорски шеги” – Миле Д. Миќуновиќ
“Јазол до срцето” – Марија Џоџа Симон
“Киндер квачка” – Киро Донев
“Константин С. Шахов – книжевност” – Томе Груевски
“Поколенија” – Вера М. Самарјанин
“Златното јаболко” – Христо Петрески
“Љубов и страв” – Вера М. Самарјанин
“Кога светот беше млад” – Јирг Шубигер
“На дланка” – Вера М. Самарјанин
“Децата од моето училиште” – Јадранка Клисарова