ННУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид го збогати книжниот фонд со нови наслови:
“Смрт на Нил” – Агата Кристи
“Скротени” – Ема Чејс
“Ема” – Џејн Остин
“Вљубени жени” – Д. Х. Лоренс
“Пат за рајот” – Драги Михајловски
“Сенките на сонот” – Јован Дамјановски
“Спомени” – Крсто Гермов-Шакир
“Љубов на плоштадот” – Владимир Левчев
“Резби на времето” – Драган Попоски-Стојнин

Издавањето на книгите во охридската библиотека се врши секој работен ден од 8 до 18 часот.

OhridNews