Министерството за транспорт и врски преку електронскиот систем за јавни набавки објави јавен конкурс за изработка на идејно решение за надградба на Градското пристаниште и изградба на нова марина во Охрид.Конкурсот за избор на идејно решение е дел од постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги.

Право на учество имаат домашни и странски правни лица.Пријавените идејни решенија ќе се оценуваат според:оригиналноста и иновативноста,изводливоста,пристапност до и во локацијата за лицата со посебни потреби,вид и квалитет на понудените материјали и нивна трајност,како и читливост на идејата на проектот.

Плановите или проектите треба да се достават најдоцна до 29.01.2016 во 11.00 часот.

Предвидени се и награди за најуспешните пријавени проекти.Прва награда за избраното најдобро идејно решение во висина од 120.000,00 денари,втора награда за избрано најдобро идејно решение во висина од 100.000,00 денари,трета награда за избрано најдобро идејно решение во висина од 80.000,00 денари.Во јавниот конкурс е наведено и дека договорниот орган го задржува правото да не ги додели наградите, односно да не изврши откуп на идејните решенија.

OhridNews