OhridNews TV - Page 9 of 41 - OhridNews

OhridNews TV

Наше Здравје Наше здравје: Совети за убоди од инсекти

Во сезоната на годишни одмори освен на сончевите зраци треба да се ...

1 Минута Вести 1 минута Вести 27.06.2022

Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од ден...

Напладне „Напладне“: Се бара формирање за Министерство за туризам и туристичка…

Туристичките работници предлагаат формирање на Министерство за тури...

1 Минута Вести 1 минута Вести 24.06.2022

Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од ден...

1 Минута Вести 1 минута Вести 23.06.2022

Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од ден...

1 Минута Вести 1 минута Вести 22.06.2022

Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од ден...

Наше Здравје Наше здравје: Летото и цревните заболувања

Летото е период кога цревните инфекции предизвикани од вирусен гаст...

1 Минута Вести 1 минута Вести 21.06.2022

Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од ден...

Напладне Конзулот на Србија Михајло Филев во „Напладне“: Охрид ќе биде…

Србија отвора почесен конзулат со седиште во Охрид а како конзул е ...