Владата вчера ја усвоија информацијата за одложена имплементација на наставните планови и програми за прва година на гимназиското образование, средното стручно четиригодишно образование и за средното стручно тригодишно образование од учебната 2019-2020 година, односно на програмата КЕМБРИЏ.

На седницата беше усвоена и информацијата за воведување на италијански јазик во основно и средно образование како можност за втор странски јазик.

OhridNews