Високиот квалитет и потенцијал, учениците на Основвното музичко училиште „Методи Патче“ од Охрид го докажаа на неодамна одржаниот Државен натпревар во Скопје (12-14 мај) на кој освоија дузина награди:

-Андреј Наумоски-виолина  
I награда на општински ,регионален и државен натпревар
Проф.Елица Рашкова

-Габриел Наумоски-виолина  
I награда на општински ,регионален и државен натпревар
Проф.Елица Рашкова

-Матеј Поп Марков-пијано
I награда на општински,регионален и државен натпревар
Проф.Емилија Маринова

-Наум Палоски- кларинет  
I награда на општински ,регионален и државен натпревар
Проф.Петар Танески

-Крсте Башоски –кларинет
– награда на општински ,регионален и државен натпревар
Проф.Петар Танески

-Ана Бошалеска –флејта
I награда на општински ,регионален и државен натпревар
Проф.Нина Момировска

7.Стефани Велјановска-флејта  
И награда на општински ,регионален и државен натпревар
Проф.Нина Момировска

-Ана Матеска-флејта
I награда на општински ,регионален и државен натпревар
Проф.Нина Момировска

-Лина Николеска-виолина –
I награда на општински , Инаграда  регионален и ИИ награда на државен натпревар
Проф.Христина Пецакоска Николеска

-Десарт Елмази-виолина – 
Iнаграда на општински ,регионален и државен натпревар
Проф.Мухамед Бајрам

-Петар Наумоски виолина – 
I награда на општински ,регионален и државен натпревар
Проф.Елица Рашкова

Горазд Наумоски виолина –
I награда на општински , I награда  регионален и II награда на државен натпревар
Проф.Елица Рашкова

Забележитени резултати учениците на ОМУ „Методи Патче“ остварија и на Меѓународниот натпревар „Михајло Николовски“, што се одржа на 7-ми мај во Битола, каде Ева Китрозоска под менторство на Проф.Лилјана Булоска освои I награда по солфеж., додека Огнен Секулоски исто така под менторство на Проф.Лилјана Булоска освои II награда по солфеж.

OhridNews