Почитуван Министер за здравство, д-р Беким Сали,

Ви се обраќам со ова писмо со цел да Ве повикам да направите храбар и исправен чекор за иднината на ортопедијата, траумтологијата и неврохирургијата во Охрид и во југозападниот регион од Македонија, носејќи одлука со која ќе го спречите префрлањето на дел од интервентната кардиологија од ЈЗУ Специјализирана болница за лекување на кардиоваскуларни заболувања „Свети Стефан“, во објектот на ЈЗУ Специјализирана болница за ортопедија и трауматологија „Свети Еразмо“ во Охрид (Костозглобна).

Специјализираната болница за ортопедија и трауматологија „Свети Еразмо“ во Охрид е формирана во 1950 година и низ сите овие години функционира стручно, кадровски и инфраструктурно независно, примарно посветена на развојот на ортопедијата, трауамтологијата, неврохирургијата, рехабилитацијата и нив сродните гранки. Проектот за реконструкција и префрлање на дел од интервентната кардиологија од „Св.Стефан“ започна во 2015 година, под раководство на тогашниот министер за здравство Никола Тодоров, а беше поттикнат и промовиран од политички, здравствени или бизнис-структури со сомнителни интереси. Ветуваа дека ќе биде завршен за 18 месеци, а остана со нерешен статус веќе 6-7 години.

За сето тоа време, условите за работа во ЈЗУ Специјализирана болница за ортопедија и трауматологија „Свети Еразмо“ се прилично отежнати, со намалена инфраструктура, ограничени можности за организација, а квалитетот и квантитетот на дадените медицински услуги е на значително високо ниво, благодарение на големите напори и ентузијазмот на медицинскиот персонал и менаџментот.

Подолг период Министерството за здравство нема јасен став по ова прашање, делува незаинтересирано, не е приоритет проблемот, не го решава, го остава да лебди во сива зона, од која не може да се очекува транспарентност, објективност и потребни развојни здравствени политики. Самиот проект беше започнат во крајно нетранспарентни околности, како лична желба на самопрогласениот пропагатор – агитатор со опортунистички карактеристики. Вие, министре, д-р Беким Сали имате можност да му ставите крај на тоа.

Двете болници претставуваат добар пример со своето досегашно индивидуално работење. И двете болници обезбедуваат значителни здравствени услуги за нашиот здравствен систем и неговите осигуреници. Треба да си го одговориме прашањето зошто е потребно спојување, физичко или правно на двете институции? Дали некаде во развиените земји има соединување на кардиологија и ортопедија?! Зошто е некој подготвен на ваков експеримент, кои се неговите „нејасни“ мотиви?

Главниот аргумент за овој проект, од времето на министерот Никола Тодоров, беше дека Специјализираната болница за лекување на кардиоваскуларни заболувања во „Св. Стефан“ може да го изгуби својот објект на истоимената локација и поради тоа им се потребни нови простории.

Тој аргумент веќе не е валиден, бидејќи Министерството во неколку наврати нé информира дека болницата ќе остане и со стариот објект и со новото крило во Специјализираната болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“. Се поставува многу логично прашање, зошто развивањето на инфраструктурата за кардиологијата не се оствари на нивната локација, а новото крило целосно не припадне каде што и припаѓа, на Специјализираната болница за ортопедија и трауматологија„Св. Еразмо“, со што би се зголемил стандардот, условите за работа, квалитетот и квантитетот на ортопедијата, трауматологијата и неврохирургијата?

Можете да одберете да ги продолжите проектите на Тодоров и на неговото сивило и да ја хендикепирате иднината и развојот на една болница за сметка на друга, само заради тоа што некој избрал дека ортопедијата во Охрид не заслужува подобри услови, па одлучил тука да инсталира нечија друга испостава.

Лошите здравствени политики и проекти од времето на Тодоров треба да се прекинат, да се променат и да се подобрат, направете го тоа!

д-р Атанас Поп-Стефанија

Ставовите објавени во рубриката Писма-Колумни се гледиште на авторите и редакцијата на OhridNews не сноси одоговорност за содржината на истите